Allt om olym­pis­ka spe­len

Vart fjär­de år la de gam­la gre­ker­na vap­nen åt si­dan och käm­pa­de på id­rotts­a­re­nor­na istäl­let.

Historia junior - - Innehåll -

Nu får du föl­ja med till olym­pis­ka spe­len (OS) – men någ­ra helt and­ra än dem du kän­ner till idag. De förs­ta spe­len hölls i Gre­kland år 776 f.kr. på halvön Pe­lo­pon­ne­sos. Se­dan dess har spe­len an­ord­nats 698 gång­er. De olym­pis­ka spel som vi kän­ner till idag star­ta­de inte för­rän 1896.

De många gre­kis­ka sta­ter­na låg of­ta i krig med varand­ra, men vart fjär­de år la de vap­nen åt si­dan och käm­pa­de på id­rotts­a­re­nor­na istäl­let. Följ med!

»SE­DAN DESS HAR SPE­LEN AN­ORD­NATS 698 GÅNG­ER.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.