F

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

för Flam­ma

Tan­ken med att tän­da den olym­pis­ka el­den är inte sär­skilt gam­mal. Den star­ta­de un­der spe­len i Ams­ter­dam år 1928.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.