Al­ham­b­ra

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Gra­na­da, Spa­nia

Al­ham­b­ra lig­ger på al-sa­bi­ka­å­sen och blic­kar ut över Gra­na­da i Spa­ni­en. Pa­lat­set är upp­kal­lat ef­ter den rö­da fär­gen på väg­gar­na och var ur­sprung­li­gen en li­ten fäst­ning, innan det re­no­ve­ra­des och för­vand­la­des till ett kung­ligt pa­lats. År 1492 bod­de kung Fer­dinand och drott­ning Isa­bel­la här, och i dag är det en sym­bol för hur kris­ten och mus­limsk konst kan kom­bi­ne­ras för att ska­pa en av de mest slå­en­de bygg­na­der­na i Eu­ro­pa.

”På Ame­ri­kas störs­ta are­na spe­la­de män bok­stav­li­gen för li­vet.” Läs mer på si­dan 62

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.