Kyrus den sto­res grav

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Pa­sar­gad, Iran

Den­na grav är in­te den störs­ta el­ler mest lyx­i­ga, men den för­tjä­nar ett om­näm­nan­de ef­tersom den har stor hi­sto­risk be­ty­del­se. Den bygg­des som en sista vi­loplats för grun­da­ren av det sto­ra per­sis­ka ri­ket i den fö­re det­ta per­sis­ka hu­vud­sta­den Pa­sar­gad som­ma­ren år 530 f.kr. Mo­nu­men­tet mä­ter 13x12 meter och vilar på en platt­form av sten­block. In­u­ti gra­ven finns två ut­rym­men: ett atri­um och själ­va gra­ven. Per­so­ner som be­sö­ker mo­nu­men­tet är i gott säll­skap, Alex­an­der den sto­re be­sök­te näm­li­gen gra­ven år 330 f.kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.