Lud­vig Filip I

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Versailles -

(1830–1848)

I köl­vatt­net av re­vo­lu­tio­nen 1830 val­de Lud­vig Filip att gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar i Ver­sa­il­les. Han vil­le att det skul­le va­ra ett mu­se­um ”i Frank­ri­kes ära” och slot­tet gick ige­nom om­fat­tan­de för­änd­ring­ar. Prin­sens kam­ma­re i söd­ra fly­geln revs för att ge plats för Ga­le­rie des Ba­tail­les, och tro­nar­ving­e­kam­rar­na för­vand­la­des till por­trätt­gal­le­ri­er. De fles­ta av de ur­sprung­li­ga pa­ne­ler­na av­lägs­na­des och för­stör­des se­na­re un­der den preus­sis­ka oc­ku­pa­tio­nen 1871.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.