Kyr­ka vs. jord­skalv

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Kappadokien -

Den 23 au­gusti 2011 ska­da­des Washing­ton Na­tio­nal Cat­he­dral i ett jord­skalv. Jordskal­vet i Vir­gi­nia mät­te 5,8 på Rich­terska­lan – det störs­ta på den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten se­dan 1944. Det upp­lev­des av fler män­ni­skor än vid nå­got ti­di­ga­re skalv i USA:S histo­ria.

Spric­kor upp­stod i stöt­te­pe­lar­na runt kyr­kan och tre av de fy­ra sten­spi­ror­na på det mit­ters­ta tor­net vreds ur po­si­tion el­ler brast och stör­ta­de ge­nom ta­ket.

Kyr­kan hölls stängd till den 7 no­vem­ber 2011 och pri­set för re­pa­ra­tio­ner­na upp­skat­tas kos­ta 26 mil­jo­ner dol­lar. Kost­na­den täcks in­te av bygg­na­dens för­säk­ring. Re­pa­ra­tio­ner på­går fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.