Urquhart Cast­le

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Det­ta var en gång ett av de störs­ta slot­ten i Skott­land. Urquharts ägar­skap väx­la­de mellan Eng­land och Skott­land fle­ra gånger un­der fri­hets­kri­get. Det lig­ger vid Loch Ness strand, och de im­po­ne­ran­de ru­i­ner­na är ful­la av histo­ria och vik­ti­ga hi­sto­ris­ka fö­re­mål.

✵ www.histo­ric-scot­land.gov.uk Mån­dag– sön­dag: 9.30–18.00 .(sä­songsva­ri­a­tio­ner fö­re­kom­mer). In­trä­de: vux­na 8,50 pund, barn: 5,10 pund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.