Eger slott

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Eger slott är känt i hela Ung­ern för sin roll i att slå till­ba­ka de in­va­de­ran­de os­mans­ka styr­kor­na på 1500-ta­let. Även om myc­ket av den kän­da fäst­ning­en nu lig­ger i ru­i­ner kan be­sö­ka­re åter­upp­le­va slot­tets stor­hets­tid ge­nom det om­fat­tan­de mu­se­et och vax­fi­gu­rut­ställ­ning­en. Slot­tet är en myc­ket po­pu­lär tu­rist­attrak­tion.

✵ Mån–sön: 10–18 Vux­na: 7 eu­ro, barn: gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.