Lux­or­temp­let

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Det­ta tem­pel står på Ni­lens öst­ra strand och var en gång i tiden en av de vik­ti­gas­te re­li­giö­sa bygg­na­der­na i hela Egyp­ten. De ko­los­sa­la sta­ty­er­na fram­ma­nar stor­he­ten i forn­ti­dens egyp­tis­ka ci­vi­li­sa­tion och The­bes be­ty­del­se. Kom­plex­et be­trak­tas fort­fa­ran­de av många som en he­lig plats. Ut­an tvi­vel höjd­punk­ten vid Ni­len.

✵ Mån–sön: 6–22. Vux­na: 80 egyp­tis­ka pund. Lux­or har en in­ter­na­tio­nell flyg­plats. Det är också po­pu­lärt att ta tåg till sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.