Ag­dal­par­ken

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Näs­tan 1 000 år ef­ter att Ag­dal­par­ken an­la­des som frukt­träd­gård för att le­ve­re­ra till det kung­li­ga slot­tet i Marra­kech är den fort­fa­ran­de en av sta­dens fi­nas­te se­värd­he­ter. Be­sö­ka­re kan vand­ra ge­nom kilo­me­ter­vis av ro­fylld och grön flo­ra och frukt­lun­dar. Par­ken finns med på UNE­SCO:S världs­arvs­lis­ta.

✵ Ta re­da på öp­pet­ti­der­na, de kan änd­ras. Mån.–lör. 7.30–13. In­trä­de: gra­tis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.