Pom­pe­ji

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Kam­pa­ni­en, Ita­li­en

Fram tills år 79 e.kr. var Pom­pe­ji en blomst­ran­de stad med 11 000 in­vå­na­re, ett avancerat vat­ten­för­sörj­nings­sy­stem och en liv­lig hamn. Men ett stort ut­brott från vul­ka­nen Ve­su­vi­us be­grav­de sta­den un­der ett berg av as­ka, och så för­blev det i 1 500 år, då ar­ke­o­lo­ger hit­ta­de en perfekt be­va­rad ro­mersk stad. De se­nas­te 250 åren har tu­ris­ter floc­kats runt ru­i­ner­na för att få en ögon­blicks­bild av det för­flut­na. De re­kon­stru­e­ra­de träd­går­dar­na, de uni­ka tor­gen, am­fi­te­a­tern och bad­hu­sen ger en unik in­blick i hur li­vet var här för 2 000 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.