Bas­til­jen

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Pa­ris, Frank­ri­ke

Res till en av de vik­ti­gas­te plat­ser­na i Eu­ro­pas histo­ria. När fäng­el­set och fäst­ning­en Bas­til­jen stor­ma­des un­der den frans­ka re­vo­lu­tio­nen 1789 blev det en sym­bol för se­ger över de­spo­tis­men. Ef­tersom sto­ra de­lar av Bas­til­jen för­stör­des un­der kra­val­ler­na finns det in­te myc­ket kvar av det ur­sprung­li­ga slot­tet, men någ­ra ar­te­fak­ter finns be­va­ra­de. Du kan se ste­nar från bygg­na­der­na på Bou­le­vard Hen­ri IV och nä­ra tun­nel­ba­nesta­tio­nen Bastil­le, och Car­na­va­let Mu­se­um hu­se­rar fle­ra vär­de­ful­la ar­te­fak­ter. På tor­get hit­tar du dess­utom Co­lon­ne de Juil­let till min­ne av ju­li­re­vo­lu­tio­nen 1830.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.