Här kan du bo

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Yucatán -

I Tu­lum Po­sa­da Mar­ga­ri­ta

Det här ho­tel­let är känt som ett ”eco­tel” – all ström kom­mer från sol- och vind­kraft så du kan so­va gott me­dan du räd­dar värl­den. www.po­sa­da­marg­ha­ri­ta.com

I Val­la­do­lid Ho­tel San Cle­men­te

Ho­tell med myc­ket för peng­ar­na. 64 väl­ut­rus­ta­de rum med luft­kon­di­tio­ne­ring och tv samt pool och till­gång till ge­men­samt kök. ho­tel­san­cle­men­te.com.mx

I Cam­pe­che Hostal La Par­ro­quia

Det här pen­sio­na­tet lig­ger all­de­les vid pla­zan i ett vac­kert ko­lo­ni­al­hus från sent 1500-tal. Det er­bju­der också fru­kost. www.hostal­par­ro­quia.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.