Bi­er­tan

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Transsylvaniens Befästa Kyrkor -

Bi­er­tan är en av Trans­syl­va­ni­ens störs­ta be­fäs­ta kyr­kor. Det förs­ta kän­da om­näm­nan­det av kyr­kan är da­te­rat till 1283. Kyr­kan har sju torn och tre för­svars­mu­rar som är tio meter höga. Kyr­kan var ur­sprung­li­gen ka­tolsk men är idag lut­hersk. Ett ka­tolsk torn har ändå be­va­rats för dem som fort­fa­ran­de är ka­to­li­ker.

Des­sa sju kyr­kor skyd­das av Une­sco Des­sa kyr­kor har Une­sco co valt ut för världs­arvs­lis­tan tan ef­tersom de är så väl­be­va­ra­de.

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.