Câl­nic

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Transsylvaniens Befästa Kyrkor -

Chyll de Kel­ling bygg­de kyr­kan 1269 och den sål­des till byn 1430. På 1500-ta­let bör­ja­de ar­be­tet med att byg­ga en ny be­fäst kyr­ka. Trots två höga väg­gar (och på den tiden en vall­grav) är kyr­kan fort­fa­ran­de mest känd för det im­po­ne­ran­de Si­eg­fri­ed­tor­net som an­vän­des för att för­sva­ra kyr­kan un­der den os­mans­ka in­va­sio­nen.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.