GE­ORG ELSER

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Ge­org El­sers plan var att ap­te­ra en bomb med en 144-tim­mars­ti­mer som skul­le ex­plo­de­ra vid Bür­ger­bräu­kel­ler-bryg­ge­ri­et i Mün­chen un­der Hitlers tal för att fi­ra års­da­gen för öl­käl­larkup­pen. Olyck­ligt­vis för Elser änd­ra­de Hit­ler tid­punk­ten för när han skul­le in­le­da sitt tal och bom­ben ex­plo­de­ra­de 13 mi­nu­ter ef­ter att han var fär­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.