GUL­D­JAK­TEN BÖR­JAR I FJÄL­LEN

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

SHL-klub­bar­na bru­kar ha oli­ka sätt att lad­da upp in­för sä­song­en, men många åker i väg nå­gon­stans för att svet­sa sam­man la­get. I som­mar val­de Lu­leå att tes­ta ett gam­mal be­prö­vat re­cept. 20 år har gått se­dan Lu­leå se­nast vann SM-guld och då lad­da­de spe­lar­na upp in­för sä­song­en med en fjäll­vand­ring. Nu har norr­bott­ning­ar­na ko­pi­e­rat den upp­ladd­ning­en och hop­pas att årets sä­song ska slu­ta på sam­ma sätt som 2015/2016.

– Li­te vild­marksliv gör att man kom­mer ­nä­ra varand­ra. Och det var pre­cis det vi åstad­kom och fick upp­le­va för 20 år se­dan, sa la­gets as­si­ste­ran­de trä­na­re Stefan ”Skug­gan” Nils­son, som var med i guld­la­get 1996, till Sport­bla­det ti­di­ga­re i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.