165POÄNGFÖRSVINNER

MEN 688 BLIR KVAR

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

In­för för­ra sä­song­en var det myc­ket snack om att al­la stjär­nor läm­na­de Sve­ri­ge. Tit­tar man på topp-10 i po­äng­li­gan sä­song­en 2013/14 var det ba­ra Jo­a­kim Hill­ding och Chad Ko­la­rik som var kvar i SHL när fjol­å­rets sä­song drog igång (Ko­la­rik ­läm­na­de se­dan ef­ter el­va mat­cher).

För SHL:s del är den siff­ran be­tyd­ligt mer po­si­tiv i år. Av de 20 bäs­ta poäng­ploc­kar­na från i fjol har ba­ra tre spe­la­re läm­nat SHL ( De­rek Ry­an, Jeff Taf­fe samt ­Mat­his Olimb). En del and­ra spe­la­re på den lis­tan har bytt klubb, men till en an­nan SHL-klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.