DE­BU­TAN­TEN STÄLLS MOT VE­TE­RA­NEN

Hockeybibeln - - KRÖ­NI­KA - Sam­man­ställ­ning: Jo­han­nes Hägglund

Karls­kro­na är up­pe i högs­ta­li­gan för förs­ta gång­en och den 16 sep­tem­ber spe­lar de sin förs­ta SHL­match då de tar emot Fär­je­stad på hem­ma­plan.

Fak­tum är att KHK:s pre­miär­mot­stån­da­re är den mest ru­ti­ne­ra­de SHL-klub­ben. Fär­je­stad går in i sin 40:e sä­song i SHL – flest av samt­li­ga svens­ka klub­bar till­sam­mans med Brynäs.

Så många SHL-sä­song­er har DITT lag gjort i SHL:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.