59,3 POÄNG

FÖR ATT BLI KUNG

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Un­der 2000-ta­let har 16 oli­ka spe­la­re vun­nit SHL:s po­äng­li­ga. I snitt har det krävts 59,3 poäng för att ta hem ti­teln som SHL:s po­äng­kung. Un­der den här pe­ri­o­den har en ame­ri­kan ( Ry­an), en ka­na­den­sa­re ( Hol­lo­way), en fin­län­da­re ( Ri­i­hijär­vi), två norr­män ( Zuc­ca­rel­lo och Skrö­der) samt tio svens­kar vun­nit po­äng­li­gan. Flest poäng un­der en sä­song un­der 2000-ta­let har Bud Hol­lo­way, Skel­l­ef­teå samt Pär Arlbrandt, Lin­kö­ping, skra­pat ihop, sä­song­en 2012/13 re­spek­ti­ve 2013/14. Sä­song­en 2002/03 be­höv­de Lek­sands Mi­kael Karl­berg ba­ra no­te­ras för 46 poäng för att ta ti­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.