Fy­ra lag med chans att ta hi­sto­riskt guld

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Väx­jö blev i vå­ras det 17:e la­get ge­nom ti­der­na att vin­na ett SM-guld i ishockey. I årets ­se­rie åter­finns fy­ra lag som ald­rig ta­git guld: ­Karls­kro­na, Rög­le, Lin­kö­ping och Öre­bro. Åter­står att se om nå­got av de la­gen kan skri­va histo­ria 2016.

I och med Mal­mös åter­komst till SHL spe­lar nu samt­li­ga lag som ta­git guld se­dan 90-ta­let och fram­åt i den högs­ta se­ri­en. Se­nas­te lag att vin­na, som för nu­va­ran­de in­te spe­lar i SHL, är Umeås stolt­het Björklö­ven som knep gul­det 1987.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.