KHK:S FRAM­TIDS­VI­SION

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

SHL-spel 2020 – vil­ket in­fri­a­des re­dan 2015.

– KHK las­tar in­te in peng­ar i a-la­get. Vår sats­ning är sund och skul­le vi mot för­mo­dan tril­la ur direkt ser vi det­ta som en er­fa­ren­het och fort­sät­ter byg­ga mot att va­ra i SHL 2020. Vi ska gö­ra allt vi nå­gon­sin kan för att hål­la oss kvar, men allt ra­se­ras in­te om det in­te skul­le bli så, sä­ger sport­che­fen Mi­chael Sund­löv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.