RÖG­LE BK:S FRAM­TIDS­VI­SION

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Rög­le har som vi­sion att eta­ble­ra sig på SHL-ni­vå – steg för steg.

– In­nan vi kan läg­ga på ta­ket så mås­te vi slå upp väg­gar­na. Vi slog upp förs­ta väg­gen ­ge­nom att ta oss upp i SHL, nu ska vi slå upp näs­ta vägg och se till att vi spe­lar i SHL även 2016/17. Förs­ta året är all­tid tuf­fast, sä­ger sport­che­fen An­ders ”Masken” Carls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.