MAL­MÖS FRAM­TIDS­VI­SION

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

Mal­mö har som am­bi­tion att va­ra ett lag som slåss om toppla­ce­ring­ar­na i SHL in­om tre till fy­ra år. I förs­ta hand hand­lar det om att eta­ble­ra sig på högs­ta ni­vå.

– Vi har bör­jat byg­ga nå­got som vi fort­sät­ter att ar­be­ta med. Jag t yc­ker att vi är re­do för SHL nu, men vi är öd­mju­ka in­för det som kom­ma skall. Vi har ar­be­tat in en tål­mo­dig­het och kon­ti­nu­i­tet i för­e­ning­en som kanske in­te fun­nits på ett tag, och den ska vi vår­da, sä­ger sport­che­fen Pa­trik Syl­ve­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.