DJUR­GÅR­DEN

Hockeybibeln - - KRÖNIKA -

ARE­NA: Ho­vet (ett få­tal mat­cher spe­las i Glo­ben). KA­PA­CI­TET: 8 094.

Flyt­ten till Glo­ben var ge­ni­al ur pu­blik­syn­punkt. Bå­de pub­li­kan­tal och stäm­ning har gått upp re­jält se­dan klub­ben läm­na­de all­de­les för sto­ra och oper­son­li­ga Glo­ben. Pu­blik­snit­tet låg kring 6 400 åskå­da­re ock­så un­der de all­svens­ka åren. Ut­an Glo­ben-mat­cher­na i fjol ha­de Djur­går­den ett pu­blik­snitt kring 7 400. För­e­ning­en har ett bra sam­ar­be­te med de oli­ka sup­por­ter­grup­pe­ring­ar­na. Räk­nar med att näs­tan hal­va Ho­vet ska va­ra sålt en­bart i års­kort. Vann se­nast publi­k­li­gan 1990/1991.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.