NAMN­BYTE FICK IN­TE EF­FEKT

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

TOM­MA STO­LAR Var tog publi­ken vä­gen? Brynäs tog ­till­ba­ka det klas­sis­ka are­na­nam­net Gav­le­rin­ken och slo­pa­de re­klam på dräkterna. Till fan­sens sto­ra ju­bel? Nja. Brynäs näs­tan 600 åskå­da­re i snitt un­der fjol­års­sä­song­en och många gång­er ga­pa­de sto­lar­na tom­ma in­ne i are­nan.

Mat­hi­as Por­se­land Lu­kas Kil­ström Jo­nat­han Pu­das

Marc Za­net­ti Nick John­son Jesper Ol­las Adam Bro­dec­ki

Jens Löö­ke Si­mon Ber­tils­son Jör­gen Sun­dqvist Mat­ti­as Nörstebö Lucas Carls­son

Greg Scott Petr Vrá­na Pat­hrik Wes­ter­holm

Jacob Blomqvist

An­ton Rö­din Oskar Lind­blom Pont­hus Wes­ter­holm

Jo­han Al­cén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.