NYA TA­LANG­ER PÅ TUR

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

BLEV JVM- SPE­LA­RE Brynäs fort­sät­ter att pro­du­ce­ra ta­lang­er från de eg­na ju­ni­or­le­den. I fjol ploc­ka­des Adam Bro­dec­ki, Oskar ­Lind­blom och Jens Löö­ke upp till a- la­get och blev JVM- spe­la­re. Mat­hi­as ­Nörstebö är en an­nan ­ta­lang och re­serv­mål­vak­ten Fe­lix Sand­ström är blott 18 år gam­mal.

Sand­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.