Ser in­te nå­got som får dem att lyf­ta just nu

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA - MATS WEN­NER­HOLM

Det känns som Brynäs har sjun­kit in i ano­ny­mi­te­ten ef­ter SM- gul­det och suc­cén 2012.

Ut i tre ra­ka kvarts­fi­na­ler se­dan dess och det jag minns mest från den gång­na vin­tern är de tom­ma läk­tar­na i Gav­le­rin­ken och ru­bri­ker om publik­kris.

Men det var på hem­ma­plan.

Brynäs är fort­fa­ran­de det lag näst Lek­sand som har mest fans ute i lan­det. På bor­ta­plan snit­ta­de de näst bäst ef­ter lek­sing­ar­na. Klub­ben har kvar sin drag­nings­kraft – men hur länge till?

Det får in­te bli fler ti­on­de­plat­ser som i fjol, då Brynäs tog sig till kvarts­fi­nal via 2– 1 i mat­cher i ” play in” mot Fär­je­stad. Men jag ser in­te nå­got som ska få gäst­ri­kar­na att lyf­ta den här sä­song­en.

Klub­ben gjor­de en brak­för­lust på nä­ra sju mil­jo­ner kro­nor 2014/ 2015 och det ef­ter en för­lust på 4,2 mil­jo­ner året in­nan. Sport­che­fen Stefan Bengtzén ha­de knap­past nå­gon sjö att ösa ur när han skul­le vär­va nytt.

Nej, hop­pet står till trä­na­ren Tho­mas ” Bu­lan” Berglund och att la­gets unga ta­lang­er lyf­ter sig ­än­nu ett snäpp.

Kom­mer få bä­ra la­get än­nu en vin­ter

” Bu­lan” fick fart på la­get när han kom in i ett ­kri­san­de Brynäs i fjol och byg­ger nu vi­da­re på den hoc­key­fi­lo­so­fi han och Jo­nas Rön­nqvist stod för un­der si­na år i Lu­leå. Det kan räc­ka en bit, men ­Brynäs är långt ifrån de bäs­ta la­gen i SHL. Där­emot har de en av SHL: s bäs­ta svens­kar i An­ton Rö­din, som myc­ket väl­för­tjänt fått kap­tens­bin­deln nu när bac­ken Niclas Andersén flyt­tat till Pitts­burgh.

Rö­din bar Brynäs i fjol, bå­de som le­da­re på isen och med si­na 40 poäng ( 19 + 21) och han kom­mer att få bä­ra dem än­nu mer i vin­ter.

Många har för­svun­nit ur fjol­år­s­trup­pen och få nya ha kom­mit. Tjec­ken Petr Vra­na är ny från Ak Bars Ka­zan, men när det gäl­ler tjec­ker är jag ­skep­tisk. De bru­kar säl­lan lyc­kas i SHL.

Där­e­mot är bac­ken Jo­nat­han Pu­das en bra värv­ning som Bengtzén häm­tat från sin gam­la klubb Karls­kro­na. Han var Karls­kro­nas bäs­ta back när de gick upp i fjol och är fort­fa­ran­de un­der ut­veck­ling, 22 år gam­mal.

Men som hel­het är ­Brynäs ing­et lag som im­po­ne­rar.

Och med två nya lag i SHL är en ny ti­on­de­plats en bätt­re pla­ce­ring än i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.