HETT PÅ HO­VET…

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

… OCH I GLO­BEN Hoc­keyn glö­der i hu­vud­sta­den. ­La­get ha­de publi­ken i r yg­gen för­ra sä­song­en, lyc­ka­des fyl­la Ho­vet fle­ra gång­er och loc­ka­de även över 10 000 åskå­da­re till Glo­ben i två mat­cher. Nu finns det be­tyd­ligt mer stjärnglans i trup­pen och publi­ken bor­de vall­fär­da till mat­cher­na även i år.

Li­nus Hult­ström

Philip Holm Alex­an­der Falk

Robin Press Alex­an­der Fäll­ström Matt An­der­son Da­ni­el Bro­din Nick­las He­i­nerö Andre­as Englund

Robin No­rell Mar­cus Hög­ström Adam Ol­las Mattsson

To­mi Sal­li­nen Pa­trick Tho­re­sen Markus Ljungh

To­bi­as Ha­ge Mar­cus Sö­ren­sen Mi­kael Ah­lén Robin Álvarez Hen­rik Eriks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.