FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Djur­går­den lyc­ka­des loc­ka till­ba­ka Pa­trick Tho­re­sen, en av Eu­ro­pas ­främs­ta spe­la­re de se­nas­te åren, och han kom­mer att bli den le­dan­de an­falls­stjär­nan. Bakom ho­nom finns det gott om kva­li­tet. Mar­cus Sö­ren­sen, till ex­em­pel, som fick sitt ge­nom­brott i fjol och blev lands­lags­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.