SÅ SPE­LAR FRÖLUN­DA

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Frölun­da är ett of­fen­sivt skick­ligt lag med ­ung­dom­lig en­tu­si­asm. Det kom­mer att präg­la spe­let på isen med myc­ket fart, fläkt och tack­ling­ar som full­följs. De­fen­si­ven kom­mer va­ra be­tyd­ligt tyng­re nu ock­så med den över hund­ra ki­lo tunge Oli­ver ­Lau­rid­sen i back­po­si­tion.

Oli­ver Lau­rid­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.