LÄM­NAT FÖR ÄR­KE­RI­VAL

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

BY­TER Bac­ken Mi­kael Wikstrand läm­nar Gö­te­borg för Karl­stad, nå­got Frölun­dafan­sen in­te upp­skat­tat. ­Un­der en trä­nings­match mot sin gam­la klubb i au­gusti hör­des glå­pord från läk­ta­ren. – Det var gans­ka kul, jag trod­de att det skul­le bli mer, ­sä­ger 21- åring­en.

Magnus Nygren Jo­nas Ho­lös To­mas Skogs Da­ni­el Gun­nars­son Li­nus Pers­son Mi­lan Gu­las Jo­han Olofs­son Jo­han Pers­son Mi­kael Wikstrand Se­basti­an Erix­on Ole- Kristian Tol­lefsen

Niklas Arell

Jo­han Ry­no Rob­bie Earl Jo­el Eriks­son Ek Ric­kard Wal­lin Mi­kael Jo­hans­son John Pers­son Jo­a­kim Ny­gård Mar­tin Röy­mark Rasmus Asplund

Mi­kael Wikstrand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.