SÅ SPE­LAR FÄR­JE­STAD

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Fär­je­stad är ett puckskick­ligt lag med fle­ra spe­la­re som kan bry­ta möns­ter i mat­cher­na. Re­dan i egen zon kom­mer la­get att tän­ka ­an­falls­spel med Magnus Nygren och Jo­nas ­Ho­lös som skick­li­ga ak­tö­rer som kan dri­va i gång snab­ba an­fall.

Jo­nas Ho­lös i Fär­je­stad­trö­jan 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.