SAT­SAR IN­HEMSKT I ÅR

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

HEM­VÄN­DAR­NA Fär­je­stad har de se­nas­te åren sat­sat på ut­länds­ka topp­värv­ning­ar, som i många fall har miss­lyc­kats. I år har klub­ben änd­rat stra­te­gi och tre av stjärn­värv­ning­ar­na har spe­lat i klub­ben ti­di­ga­re och en av dem, Magnus Nygren, har Fär­je­stad som ­mo­der­klubb.

” Nyg­ga” är till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.