FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Jo­han Ry­no är en pre­stige­värv­ning som man kom­mer ha stor nytta av. Mi­lan Gu­las kan av­gö­ra mat­cher på egen hand och åter­vän­dan­de Mi­kael Jo­hans­son är ett spel­ge­ni. I öv­rigt ser myc­ket ut som i fjol, men dess­utom med jät­te­ta­lang­er­na Rasmus Asplund och Jo­el Eriks­son Ek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.