SÅ SPE­LAR HV 71

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

En le­dan­de och pro­du­ce­ran­de förs­ta­ked­ja kom­mer att dri­va la­gets of­fen­si­va spel. Vi kan för­vän­ta oss ett ­mål­glatt lag ef­tersom det finns fle­ra skarp­skyt­tar i ­trup­pen. För­svars­spe­let mås­te dock bli bätt­re än i fjol och det har nye trä­na­ren Jo­han Lind­bom ga­ran­te­rat ­fo­ku­se­rat på un­der för­sä­song­en.

Erik Chri­s­ten­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.