STÖ­KIG UPP­LADD­NING

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

TUR­BU­LENT Klub­ben har ­ge­nom­gått en tur­bu­lent vår och som­mar. Det kab­la­des ut ny­he­ter om en spric­ka mel­lan trä­na­ren och ­spe­la­re. Det slu­ta­de med att ­hu­vud­trä­na­ren Andre­as Jo­hans­son hop­pa­de av. Se­dan val­de hans as­si­sten­ter, HV- iko­ner­na Fred­rik Still­man och Fred­rik Olaus­son ock­så att av­gå.

Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.