FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Det finns ett över­flöd av kva­li­tet bland for­wards och kon­kur­ren­sen i fjol kän­des näs­tan li­te för hård, vil­ket med­för­de att många stjär­nor ham­na­de i skymun­dan och ­in­te lyc­ka­des le­ve­re­ra. Mar­tin ­Thörn­berg, en rik­tig HV­pro­fil, åter­vän­der och ger än­nu mer styr­ka i HV: s of­fen­siv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.