ETTÖGONBLICK

...med ny­för­vär­vet Chris Ab­bott

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Du blev en ikon i Lu­leå. Hur job­bigt var det att läm­na ­klub­ben?

– Jag pra­tar helst om HV 71 nu ef­tersom det är där jag spe­lar. Men... visst, jag spe­la­de i Lu­leå i sex år och skaf­fa­de många vän­ner så det är klart att det var ett väl­digt svårt val att läm­na klub­ben. Men sam­ti­digt är jag väl­digt spänd av för­vän­tan över att spe­la i HV.

Hur har tränartur­bu­len­sen i som­mar på­ver­kat er spe­la­re?

– Jag tror in­te att det kom­mer att på­ver­ka nå­got. Du gör job­bet som krävs oav­sett vem som trä­nar och jag är väl­digt nöjd med vår nu­va­ran­de trä­na­re. Jo­han har gjort ett bra jobb än så länge.

Ef­ter fle­ra år av miss­lyc­kan­den – vad krävs för att HV ska gå långt i slut­spe­let igen?

– Jag vet att la­get haft svårt att ta sig för­bi kvarts­fi­nal de se­nas­te åren, men jag tror verk­li­gen att vi kan gö­ra det nu. Det är en ut­ma­ning, men vi har en bra grupp av kil­lar som kän­ner oss ­star­ka.

Till sist, nu har du in­te din tvil­ling­bror i sam­ma lag. Hur ska du kla­ra dig ut­an ho­nom?

– Det är klart att det kom­mer att va­ra en stor ut­ma­ning för mig. Men jag har spe­lat ut­an Cam un­der en lång tid när han var ska­dad och det gick bra. Jag har spe­lat med Te­den­by (Mat­ti­as) och Lai­ne ( Te­e­mu) nu på för­sä­song­en och jag har hit­tat en bra ke­mi med dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.