STÖR­RE TRYCK ÄN VÄN­TAT

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

LAPP PÅ LUCKAN Förs­ta gång­en i SHL och det är upp­lagt för full­satt i ABB Are­na Karls­kro­na väl­digt många mat­cher den här sä­song­en. Bil­jett­in­tres­set har va­rit stör­re än klub­ben räk­nat med.

– 1 800 per­so­ner har re­dan in­sett att nå­got väl­digt unikt och häf­tigt är på gång – de har köpt sä­songs­kort. Pul­sen, en­ga­ge­mang­et och dra­get bör­jar kän­nas. In­tres­set är stör­re än vad vi vå­gat hop­pas, sä­ger klubb­di­rek­tö­ren Rolf Lind­berg.

Rolf Lind­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.