FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Samt­li­ga fram­stå­en­de kval­hjäl­tar är kvar sam­ti­digt som Karls­kro­na vär­vat SHL- spe­la­re som in­te rik­tigt sla­git ­ige­nom i si­na ti­di­ga­re klub­bar. Här finns en stor hung­er. Sam­ti­digt en jämn for­wards­be­sätt­ning där många har po­ten­ti­al att få ett ge­nom­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.