BLIR ETT STARKT VA­PEN IGEN

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

ÖVER­LÄGS­NA I ÖVER­LÄGET Lin­kö­ping väs­sa­de till sitt po­wer play- spel i slut­spe­let för­ra sä­song­en och var bäst av al­la lag i den spel­for­men. La­get gjor­de 8 av si­na 20 slut­spels­mål i just nu­me­rärt över­läge vil­ket lan­da­de på 32 ­pro­cents ef­fek­ti­vi­tet. En väl­digt bra siff­ra och nå­got ­Lin­kö­ping kan byg­ga vi­da­re på till den här sä­song­en.

Da­ni­el Ra­hi­mi Gustav Fors­ling Carl Dahl­ström Gabri­el Carls­son Nichlas Hardt Andrew Gor­don Rhett Rak­hs­ha­ni Nick Sö­ren­sen

Gar­rett Roe Niklas Pers­son Niklas Fogs­tröm Fre­dric Andersson Jo­nas Jun­land

Chad Bil­lins An­ton Karls­son Pet­ter Hans­son Broc Litt­le Jacob Lil­ja Se­basti­an Karls­son

Hen­rik Tör­nqvist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.