SÅ SPE­LAR LIN­KÖ­PING

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ett de­fen­sivt starkt lag som kom­mer bli svå­ra att lug­ga i vin­ter. Dess­utom kom­mer Lin­kö­ping va­ra ett ­fy­siskt starkt lag att mö­ta med Da­ni­el Ra­hi­mi som går i brä­schen för den bi­ten. I två ra­ka år har klub­ben haft en över­läg­sen och pro­du­ce­ran­de förs­ta­ked­ja, som stuc­kit ut, och frå­gan är om man hit­tar en så­dan även i år.

Tungt att mö­ta Da­ni­el Ra­hi­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.