BOX PLAY

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Da­ni­el Ra­hi­mi är en av Sveriges främs­ta bac­kar i box play, Niklas ­Pers­son en de­fen­sivt skick­lig cen­ter som kan dö­da ut­vis­ning­ar. Se­ri­ens skick­li­gas­te box play- lag i fjol och ­Lin­kö­ping be­hö­ver in­te va­ra sär­skilt oro­ligt över att det in­te ska fun­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.