LU­LEÅ LE­DER FINLANDSLIGAN

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

VÄR­VAR FRÅN ÖST Ila­ri Melart, Lennart Petrell och To­ni Ra­ja­la är tre fin­län­da­re i den nu­va­ran­de trup­pen. Och Lu­leå är ­ock­så den klub­ben som haft flest fin­län­da­re i för­e­ning­en. 46 spe­la­re från vårt öst­ra grann­land har re­pre­sen­te­rat Lu­leå ­ge­nom åren. Tvåa på lis­tan över an­ta­let fin­län­da­re är ­Frölun­da med 44 styc­ken to­talt.

Ila­ri Melart Jan Sand­ström

Craig Schi­ra Christi­an Ja­ros Jacob Micfli­ki­er Lennart Petrell Karl Fab­ri­ci­us Jo­han Fors­berg Bren­dan Mik­kel­son

Jo­nat­han Si­ga­let Per Sa­vi­lah­ti Nagander

Mar­cus Os­kars­son

Jacob La­gacé Jo­han Har­ju Victor Ekarv Pe­ter Cehla­rik Bill Sweatt To­ni Ra­ja­la An­ton Hed­man Jo­nat­han Gran­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.