BOX PLAY

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Ru­tin finns i över­flöd. Jan ­Sand­ström är skick­lig på att dö­da ­ut­vis­ning­ar, ny­för­vär­vet Bren­dan Mik­kel­son har NHL- me­ri­ter och dess­utom finns skick­li­ga de­fen­si­va for­wards. Karl Fab­ri­ci­us, bland and­ra, är fö­re­döm­lig i det här spel­mo­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.