SLÄK­TEN ÄR VÄRST, LEK­SAND

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

RE­VANSCH Säl­lan har en re­vansch va­rit så på­tag­lig. I fjol fick Eric Hi­melfarb spar­ken av Lek­sand, kom till Mal­mö och sköt upp klub­ben i SHL – mot just Lek­sand. Han sva­ra­de för fy­ra mål i match­se­ri­en mot si­na gam­la lag­kam­ra­ter. Nu spe­lar ock­så Hi­melfarb åter i SHL, Lek­sand i hoc­key­all­svens­kan.

Oscar Al­sen­felt

Nils Andersson Jens Ols­son Jo­han Björk Je­re­mi­as Au­gus­tin Andre­as Thuresson Kent McDo­nell

Jens Ja­kobs Björn Svens­son De­rek Meech Jo­han Ivarsson Erik Andersson

Stefan Warg

T J Ga­li­ar­di Jo­ey Tenu­te Eric Hi­melfarb Christof­fer Fors­berg Fre­de­rik Storm Hen­rik Het­ta Pe­ter Mu­el­ler Nick­las Ja­de­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.