SÅ SPE­LAR MAL­MÖ

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Mal­mö kom­mer att va­ra kont­rings­starkt och vän­da spe­let snabbt för att gö­ra si­na mot­stån­da­re sår­ba­ra. Klub­ben har byggt en stark stom­me i de­fen­si­ven som spe­lar tajt och re­jält. Mål­vakts­spe­let kom­mer att va­ra be­tyd­ligt tä­ta­re i och med värv­ning­en av Oscar Al­sen­felt.

Oscar Al­sen­felt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.