FOR­WARDS

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Det finns fle­ra po­ten­ti­el­la ge­nom­brotts­män i Mal­mös for­wardsupp­sätt­ning, spe­la­re som va­rit ly­san­de i hoc­key­all­svens­kan. Hen­rik Het­ta, Fre­de­rik Storm och Jo­ey Tenu­te, bland and­ra. Dess­utom har klub­ben lan­dat en rik­tig stjärn­värv­ning i lands­lags­spe­la­ren ­Andre­as Thuresson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.