BOX PLAY

Hockeybibeln - - SPELSCHEMA -

Det finns en rad de­fen­sivspe­ci­a­lis­ter i Mal­mös trupp som kan dö­da ut­vis­ning­ar fö­re­döm­ligt. Men frå­gan är om spe­lar­na lyc­kas upp­rätt­hål­la sam­ma spel även på den hög­re ni­vån?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.